Телекабел Строй EOOД

Фирмата започва своята дейност през 2004г. Стартира като дъщерна фирма на Телекабел АД за проектиране и изграждане на комукационни мрежи. В последствие се развива в линейното и жилищно строителство, сплайсване на оптични кабели, изграждане на PON мрежи и други. Телекабел Строй непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел максимално задоволяване изискванията на съвременното строителство. Член е на Камара на строителите в България и използва европейски стандарти за качество и контрол.

гр. Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" 29
тел: (034) 900 606 факс: (034) 445 985 ; моб.: 088 579 9033
info@telekabelstroy.bg