Телекабел Строй EOOД

Екипът на ТЕЛЕКАБЕЛ СТРОЙ е съставен от специалисти в различни сфери, доказали своя професионализъм, както и от млади кадри с перспектива. 

Инженерният състав се състои от: 

инж. Георги Фиданов 
- Бакалавър специалност "Комуникационна техника и технологии", с професионална квалификация "Инженер по комуникации".
- Магистър специалност "Комуникационна техника и технологии", с професионална квалификация "Магистър инженер".
- Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, част електрическа към КИИП Пазарджик

инж. Ивайло Костов
- Магистър инженер по електроника, 
- Удостоверение за ППП към секция ЕАСТ на КИИП, 
- Удостоверение за завършен курс по Наредба № Iз-1971,
- Удостоверение  за завършен курс  по управление на строителните отпадъци.

инж. Димитър Йонов
- Бакалавър Инженер–физик по информационни и комуникационни системи 
- Специалност "Строителство и архитектура"
- Специалност "Информационна физика и комуникации" 

инж. Костадин Добрев
- Специалност ''Ел.Обзавеждане на промишлени предприятия''
- Специалност ''Двигатели с вътрешно горене''
- Удостоверение за длъжностно лице по БЗР /Безопасност и здраве при работа/.

инж. Любомир Тотев
- Магистър Инженер Електрически машини и апарати