За нас Телекабелстрой

Начало

Фирмата започва своята дейност през 2004г. Стартира като дъщерна фирма на Телекабел АД за проектиране и изграждане на комукационни мрежи.

Развитие

В последствие, Телекабелстрой се развива в посока на линейното и жилищно строителство, сплайсване на оптични кабели, изграждане на PON мрежи и др.

Качество

Телекабелстрой непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел максимално удовлетворяване изискванията на съвременното строителство.

Контрол

Фирмата е член на Камара на строителите в България и използва европейски стандарти за качество и контрол. Доверете се на нас за реализиране на вашите проекти.