Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ТЕЛЕКАБЕЛСТРОЙ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-1437-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел на проекта е: Осигуряването [...]