Системите за контрол на достъп се характеризират с:

Контролери за достъп, които изтеглят информацията от софтуера, включително персонален ID код, номер на карта и права, осигуряващи достъп на определен персонал в зададени времена.

 

Четци за карти за събиране на идентифицираща информация, когато даден потребител е проверен. След това четеца изпраща информацията за картата на потребителя към контролерите и се завършва процеса на верификация.

Четците за пръстови отпечатъци идентифицират директно потребителя, когато си постави пръста, изпращат и запазват потребителското ID и записват в контролерите данните, за да завършат процеса на верификация.

Сензорите на вратите отразяват положението на вратата – когато статуса на вратата не е в норма ще се задейства аларма и ще се изпрати съобщение към софтуера за управление.

Софтуер за управление на събитията в реално време и мониторинг на статуса на устройствата, както и свързаност към други устройства.